top of page

eenvoudige basiszorg tot complexe palliatieve zorg

hygiënische, verpleegtechnische, psychische en sociale zorg

gespecialiseerde voetverzorging

een team van verpleegkundigen

alle mutualiteiten

bottom of page